NADIA & VALÓSÁG!
(©Tamarro Forever)

- 7. rész -


7. rész

A Biblia - A kontinensek vándorlása - A dinoszauruszok kihalása -
A "hiányzó láncszem

Ugrás a 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 részhez
Vissza a Nadia & valóság főoldalára


A Biblia:

Mind a "Nadia", mind az "Evangelion" csak úgy hemzseg a bibliai utalásoktól, bár a a legtöbb szorosan kapcsolódik a sorozat eseményeihez. Mint pl. az emberiség alternatív születése, melyre csak az utolsó részekben kerül fény. Az itt található felsorolás nem teljes, tehát, ha bármilyen új ötleted van, írj "ide"

Noé bárkája: Bár a "Nadia"-ban, a 35. részben 3 nagy bárkáról értesülünk, csak kettővel találkozunk a sorozatban: a Blue (Kék) és Red (Vörös) Noah-val (Noé-vel).

A Kék Noéban néhány dinoszaurusz csontvázával találkozunk (rendben, a Biblia szerint Noé minden állatból egy párt, egy nőstényt és egy hímet vitt a bárkára... de még dinoszauruszokat is???)

A Vörös Noé viszont úgy tűnik, hogy katonai és tudományos űrhajó volt.

A harmadik bárka létét homály fedi. Talán maga Atlantisz kontinense az, de rengeteg érv szól ezellen. Sokan úgy vélik, hogy nem más, mint Nemo titkos bázisa a Déli Sarkon (sok teória ide helyezi Atlantiszt is). Mások azt állítják, hogy az atlantisziak ezen éltek, amíg a Bábel tornya el nem pusztította őket 12000 évvel ezelőtt.

A teremtést Ádám idézi fel, akit Isten teremtett meg, "saját képére és hasonlatosságára". Itt, a sorozatban, Ádámot az atlantisziak "készítették", mégpedig úgy, hogy a majmok DNS-eit módosították.
Az apokalipszis: Gargoyle, a sorozat végén egyfajta végzetes perben Nemo felett ítélkezik, Isten szerepét magára öltve...

{Gargoyle} Meg fogsz bűnhődni a vétkekért, amiket elkövettél. Hiszen én vagyok az Isten.

... és a végkifejletet apokaliptikussá formálja. Egyfajta apokaliptikus pusztulást láhatunk Ilion történetében (lásd jobbra).

Bibliai szókincs: Gargoyle, amikor magáról, mint Istenről beszél, gyakran használ ilyen szavakat.Például, amikor a 7. részben Marie és King halálával zsarolja Nadia-t, arról próbálja meg meggyőzni a lányt, hogy a hazugság "bűn". Amikor legközelebb találkoznak, Gargoyle egy mesterséges parkban várja a lányt, gyönyörű virágokkal, fákkal és fűvel körülvéve. Ezt mondja: "Erőnk már olyan hatalmas, hogy képesek vagyunk megalkotni a természetet. A "Teremtés Urai" vagyunk. A tudás hatalma "Istenné" tesz minket." Majd, mikor körbevezeti Nadia-t a bázison, megemlíti "Szodomát és Gomorrát" is:

{Gargoyle} Ma este hihetetlen látványban lesz részed: olyan lesz, mint Szodománál és Gomorránál! E két várost Isten tisztítótüze pusztította el.

Miközben ezt vizsgáljuk, igen érdekes egybeeséssel találkozunk: Szodoma és Gomorra esete összefügg halálával. Még az "isteni" és "Isten" szavakat is gyakran használja. És Jericho városának története is előjön, amikor Gargoyle úgy dönt, hogy az Atomic Vibration Cannon-t ("[egy fegyver] mely elpuszította Jericho városát pusztította el..") használja a Nautilus ellen, a Kermadec Tonga Árok-beli csatában. A Biblia szerint: "Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, * midőn hét napig köröskörül járták.[Zsidókhoz írt levél, "11:30]

Nadia, Grandis, Hanson és Sanson "keresztre vannak feszítve" a 8. és a 39. részben. Gargoyle önmagát Istennek titulálja, de ugyanakkor elsődleges fegyvere a Bábel tornya, melynek birtoklása eleve Isten ellen való (a torony a jelképe annak, hogy el akarja érni Isten hatalmát).

Sóbálvány: a bűnhődés tipikus formája, és Isten egyik leggyakoribb módszere arra, hogy megbüntesse azokat, akik törvényeit megsértették. (lásd: Gargoyle halála)

A Bábel tornya: Noé leszármazottjai építették, hogy elérjé vele az eget (és egyúttal az isteni erőt). Az emberi durvaság és büszkeség szimbóluma. A 16. tarotkártyán is is rajta van, jelképezve Gargoyle összes hibáját: hatalomvágy, kapzsiság, büszkeség, határtalan ambíciók, stb. Senki sem tudja, vajon valóban megépült-e ez a torony az ókorban, vagy csupán mitológia az egész. Rengetegen állították már azt, hogy megtalálták a romjait, de hiteles bizonyítékokkal nem tudtak szolgálni (ahogy ez gyakran megesik...).
Amikor Atlantiszra érnek, a főmérnök így szól: "Azoknak, akik bűnt követtek el, bűnhődniük is kell emiatt. A kapitány lelkén ("vállán") nagy nyomás ("kereszt") nehezedik. Azokért él, akik meghaltak.... és tovább él, mert valamit még meg kell tennie."

Vajon ez egy párhuzam "Jézus Krisztussal", aki a vállain viseli az élet és halál terhét valamint az egész emberiség sorsát? Ha igen, úgy Gargoyle úgy ítélkezik (az ártatlan) Nemo felett, mint ahogy azt Pontius Pilatus tette Jézussal (aki szintén ártatlan volt). Ez, mindkét esetben keresztre feszített emberek jelenlétében történt (a "Nadia"-ban: Grandis és társai).

Atlantiszon minden torony, melynek a tetején fény csillan meg, egy "keresztre" emlékeztet. Hát nem emlékeztet ez minket az Evangelion-ra, ahol ugyanezt látjuk, mikor egy angyal támad vagy meghal?
Észrevetted már, hogy az ún. Szolgacsillagok (szatellitek), melyek a Bábel tornyának fényét tükrözik vissza, angyalok és démonok neveit viselik? Az egyik Michael (37. rész), a másik Lucifer (38. rész). Ez utóbbi sokkal magasabban van, mint a Micheal, és erről Nemo megfeledkezik, mikor a Vörös Noé után ered az űrben. Ez arra utalhat, hogy Lucifer volt az Istenhez legközelebb álló (=legmagasabb) angyal, mielőtt fellázadt ellene és a pokolba zuhant... mert legyőzte Michael (Mihály) arkangyal (ó, micsoda véletlen! JJ)

 

Egyébb teóriák:

[19. rész : Nemo no shinyu (Nemo barátja)]: Ebben a részben Nemo bemutatja Nadia-t és Jean-t Ilion-nak, a bálnának. Ilion az atlantiszi tudomány és kísérletek egyik utolsó példánya, hiszen az atlantisziak hűséges szolgálókat akartak faragni a bálnákból. Itt két fontos tézis bukkan fel:

A kontinensek mozgása: amikor egy lifttel felfelé haladnak, Nadia észreveszi, hogy a jégbe bele van fagyva egy hatalmas fa.

{Nemo} Ez az Élet Fája. A Fa, melynek ágai a mennyekbe nyúlnak, és mely itt gyökerezik a földön. Ezt a hatalmas Fát szokták minden élet forrásának nevezni.
{Nadia} De ha ez a fa megfagyott, akkor az azt jelenti, hogy az Antarktisz valaha, nagyon régen meleg hely volt?
{Jean} Nadia, miről beszélsz? Az Antakrtisz egy hatalmas kontinens! Egy ilyen nagy valami nem lenne képes mozogni!
{Nemo} Nem, Nadia-nak igaza van. Az, hogy a kontinensek nem tudnak mozogni, csak az emberiség bolond elképzelése.

Ekkor Nemo elmagyarázza a kontinensek vándorlásának tézisét, kb. 20 évvel a hivatalos történelmi megfogalmazása előtt. Tény, hogy 1912-ben Alfred Wegener (1880-1930) észrevette, hogy a kontinensek összeillenek, mint a kirakó darabjai: Afrika nyugati tengerpartja úgy tűnik, pontosan odaillik Dél-Amerika és a Karib-tenger határolta öbölbe, és a Csendes-óceánon is megfigyelhetó ilyesmi. Ezt követően Wegener azt hangoztatta, hogy valaha a kontinensek egy egybefüggő területet alkottak, melynek a Pagnaea ("minden föld") nevet adta. Ez az őskontinens az idők folyamán vált aztán olyanná, amilyen most. Úgy vélte, hogy Pagnaea egyben volt a Carbonferous periódusig (tehát kb. 300 millió évvel ezelőttig), majd azután kezdett eltöredezni és szétszakadni.
Ugyanakkor, Wegener teóriájához szükség volt egy bizonyos geológiai folyamathoz, hogy a kontinensek vándorlását igazolni tudja. 1929-ben Arthur Holmes kidolgozta Wegener egyik hipotézisét: azt az ötletet, hogy a vándorlás thermodinamikai folyamatok eredménye. Ez arra a fizikai tényre épül, hogy, ha egy anyagot felhevítünk, akkor az felemelkedik a felszínre, itt azonban lehül, és újra lesüllyed. Ez az állandó felmelegedés és lehülés elegendő ahhoz, hogy a kialakuló törésvonalak mentén a kontinensek elszakadjanak egymástól.

Arthur Holmes úgy vélte, hogy ez a thermodinamikai folyamat és a fellépő nyomás kettétörhetnek egy kontinenst, és arra késztethetik a két földrészt, hogy az ellenkező irányba mozogjanak. Akkoriban Holmes ötlete kevés figyelmet kapott, 30 évvel később azonban újra értelmet nyert, hiszen az óceán mélyén hatalmas törésvonalakat, geomágneses anomáliákat, mélytengeri árkokat fedeztek fel. Ez alapján azt feltételezték, hogy ezek a folyamatok talán még ma is működnek.

[Forrás: "itt"]

 

A dinoszauruszok kihalása:

Később, amikor a vízszintes folyosón haladnak, Nadia egy csoport "szörnyet" vél felfedezni, megfagyva a jégben.

{Nemo} Ez a Jégmúzeum. Fajok, melyek réges régen kihaltak, itt megörződtek. Ők voltak a föld első lakói.70 millió évvel ezelőtt haltak ki, a(z űrből) érkező sugárzás következtében, melyet a naptevékenységek változása okozta.

Valójában több tucat teória foglalkozik a dinoszauruszok kihalásával és évekig tartana itt mindegyiket bemutatni. Szeretnél mégis többet megtudni? Találtam egy nagyon érdekes is oldalt: "101 őrült teória a dinoszauruszok kihalására". Megéri megnézni, ha érdekel ez a téma.

 

A hiányzó láncszem:

Electra elmondja Jean-nak, hogy az emberek nem mások, mint olyan élőléyek, melyeket az atlantisziak alkottak, hogy szolgálják őket. Aztán, mikor a fiú megkérdezi: "Hát nem a majmoktól származnak az emberek?", a nő így válaszol, megemlítve a "hiányzó láncszem" teóriáját:

{Electra} Ugye hallottár már a "hiányzó láncszemről"? Ez az az evolúciús kapocs, mely elveszett. Azt állítják, hogy az emberek a majmokból fejlődtek ki, de miért? Miért kedztek az emberek felegyenesedve járni, tárgyakat és nyelveket használni? Ez a rejtély sosem oldódott meg. Az embereket és majmokat üsszeköti az evolúció lánca. De az embereket kivették ebből a láncból.

Electra-nak igaza van. Amíg a sorozatban mindenre választ kapunk (magyarázat: az atlantisziak "felgyorsított evolúciós fejlődésel" hozták létre az embereket), addig a "hiányzó láncszem" kérdésére senki sem válaszolt. A modern tudomány úgy véli, ezt még csak nem is tekinthetjük "rejtélynek", hiszen szinte teljesen szükségtelen azt feltételezni, hogy létezett egy ma még ismeretlen élőlény, mely az ember és a majom közötti átmenetet képezte. Az ember fejlődése egy nagyon hosszú és komplikált folyamat volt, amelyben egyetlen "láncszem" sem különbözhetett annyira a többitől, hogy az ilyen nagy mértékben eltéjen. Továbbá, a "hiányzó láncszem" tézise tulajdonképpen Darwin evolúciós elméletének egy félreértelmezése.Darwin soha nem mondta és nem is utalt arra, hogy az ember a majom leszármazottja, mint ahogy azt a "hiányzó láncszem" elmélete állítja; úgy vélte, hogy az ember és a majom egy közös őstől származik. Az ő szavaival: 'az ember egy közös őstől származó emlős állatok társa'.

[Köszönet Tom Brumannek]Copyright© Max 2002. All rights reserved ®

Kérlek, mindezt saját (tehát ne publikus) célra használd. Köszönettel Karalyos "Brigichan" Brigittának!!